Go to Top
Skontaktuj się z nami: tel. 22 853 74 06

III Konferencja „Paliwa z odpadów”, Chorzów

III Konferencja "Paliwa z odpadów", 4-6 czerwca 2013, Chorzów

Energetyczna waloryzacja odpadów poprzez wytwarzanie z nich paliw o stabilnych parametrach jakościowych oraz ich efektywne energetycznie i bezpieczne środowiskowo wykorzystanie są ważnym zagadnieniem we współczesnym systemie gospodarki odpadami. Na szczeblu unijnym oraz krajowym trwa merytoryczna dyskusja o regulacjach prawnych i normalizacyjnych, w której stawiane są pytania o obowiązujące standardy jakości paliw z odpadów, ich właściwe traktowanie formalne oraz możliwość zaliczenia wyprodukowanej z nich energii do OZE. Rosnący krajowy potencjał produkcyjny paliw z odpadów poszukując nowych kierunków zbytu z nadzieją spogląda w stronę energetyki. Dla obydwu stron pojawiają się nowe szanse i wyzwania, ale widoczne stają się również ograniczenia.

Serdecznie zachęcam Państwa do spotkania na konferencji, stanowiącej najszerszą w naszym kraju płaszczyznę wymiany informacji na temat aktualnych zagadnień związanych z wytwarzaniem i wykorzystywaniem paliw z odpadów.

, ,