Go to Top
Skontaktuj się z nami: tel. 22 853 74 06

szkolenie: „Obowiązki sprawozdawcze gmin i podmiotów odbierających odpady komunalne po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, Warszawa

„Obowiązki sprawozdawcze gmin i podmiotów odbierających odpady komunalne po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”

Warsztaty poprowadzi przedstawiciel Ministerstwa Środowiska, odpowiedzialny za wdrażanie regulacji prawnych, będących tematem szkolenia.

miejsce: siedziba Stowarzyszenia „Komunalnik”, Al. Wilanowska 97E, 02-765 Warszawa
czas: 20 grudnia 2012 roku

Warsztaty dla przedstawicieli samorządów oraz podmiotów odbierających odpady komunalne,
związane z wejściem w życie:

 • Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897);
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630);
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645);
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676)

 

Program warsztatów

Godz. 10 00  – Rozpoczęcie

 1. Podstawa prawna obowiązków sprawozdawczych,
 2. Kwartalne sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne – omówienie na przykładach,
 3. Roczne sprawozdanie wójta, burmistrza, prezydenta miasta – omówienie na przykładach,
 4. Obliczanie osiągniętego poziomu odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia niektórych frakcji odpadów komunalnych – omówienie na przykładach,
 5. Obliczanie osiągniętego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – omówienie na przykładach.

Godz. 14 30 - 15 00 – Dyskusja i zakończenie.

W trakcie warsztatów przewidziana jest przerwa kawowa i lunch.
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz potwierdzenie uczestnictwa.

Dojazd:
Możliwość dojazdu komunikacją miejską do siedziby Stowarzyszenia w stronę Wilanowa:

 1. Z Dworca Centralnego PKP - autobusem linii 700 do przystanku „Karczocha” (przystanek na żądanie), ok. 100 metrów od siedziby Stowarzyszenia, czas przejazdu ok. 30-40 min.
 2. Ze Śródmieścia, z przystanku na przeciwko Hotelu Novotel – autobusem linii 117 do przystanku „Karczocha” (przystanek na żądanie) – czas przejazdu ok. 40-45 min.
 3. Ze Śródmieścia – Metrem do stacji „Metro Wilanowska” , stąd autobusy linii: 217, 139, 710, 724 do przystanku „Karczocha” (przystanek na żądanie) – łączny czas przejazdu ok. 30-40 min.
 4. Czas przejazdu taksówką z Dworca Centralnego PKP wynosi ok. 20 minut

Rozkłady jazdy autobusów miejskich można znaleźć na stronie internetowej www.ztm.waw.pl → rozkład jazdy → według linii.
Siedziba Stowarzyszenia „Komunalnik” znajduje się na zamkniętym osiedlu domów jednorodzinnych pod literą 97 „E”

W razie wątpliwości lub kłopotów z dojazdem prosimy o kontakt z biurem 22 853 74 06.

, , ,