Go to Top
Skontaktuj się z nami: tel. 22 853 74 06

Spotkanie Przedstawicieli RIPOK, Świecie

Spotkanie Przedstawicieli RIPOK

miejsce: Hotel Vistula, ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie
czas: 18-19 czerwca 2013 roku

Program spotkania

18 czerwca

Godz. 13.00  – 14.00  – Obiad

Godz. 14.00  – 16.00  – Wpływ nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi na realizację ustawy o czystości i porządku w gminach. Problemy interpretacyjne.
Wykładowca: Ekspert z Ministerstwa Środowiska (Departament Gospodarki Odpadami)

Godz. 16.00  – 16.30  – Przerwa kawowa

Godz. 16.30  – 17.30  – Warunki i możliwości współpracy w zakresie zagospodarowania makulatury z selektywnego zbierania
Wykładowcy: Marek Skorwider - Dyrektor Świecie Recykling, oraz przedstawiciel MONDI Świecie S.A.

Godz. 17.30  – 18.30  – Odpady opakowaniowe z gospodarstw domowych a obowiązki przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach.
Wykładowca: Tadeusz Pokrywka (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Komunalnik”)

Godz. 19.00 – Kolacja

19 czerwca

Godz. 9 00  – Przejazd autokarem na teren Mondi Świecie S.A.

  • przekazanie uczestnikom kasków, kamizelek ochronnych, stosownego obuwia
  • prezentacja przepisów BHP
  • zwiedzanie nowej makulaturowni i maszyny papierniczej MPVII
  • Powrót do hotelu, wspólny obiad i zakończenie spotkania.
,