Go to Top
Skontaktuj się z nami: tel. 22 853 74 06

szkolenie: ,,Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – nowy stan prawny”, Warszawa

,,Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - nowy stan prawny.”

miejsce: Warszawa, Aleja Wilanowska 97 E (siedziba Stowarzyszenia "Komunalnik")
czas: 23 lipca 2013 roku

Program szkolenia
Godz. 11 00  - 15 00 Nowe prawo w zakresie odpadów opakowaniowych – ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

 • Zakres podmiotowy ustawy - obowiązki wprowadzających na rynek (wytwórcy, importerzy, dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia) opakowania oraz produktów w opakowaniach w tym i przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe.
 • Zwolnienia podmiotowe z ustawowych obowiązków,
 • Zakres przedmiotowy ustawy – opakowania objęte obowiązkiem,
 • Rejestr przedsiębiorców,
 • Obowiązki eksporterów oraz dokonujących  wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów  w opakowaniach.
 • Obliczanie poziomów odzysku i recyklingu – nowy sposób obliczania opakowań wprowadzonych na rynek,
 • Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych
 • Nadwyżka odzysku i recyklingu – sposób rozliczenia w 2014 roku,
 • Zamiany w zakresie dokumentacji potwierdzającej odzysk i recykling (m.in. nowe zasady ich wystawiania) oraz nowe dokumenty w przypadku wywozu odpadów do odzysku i recyklingu,
 • Nowe zasady rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach, w tym tworzenie systemów na zasadzie porozumień,
 • Porozumienia dotyczące opakowań jednokrotnego oraz wielokrotnego użytku, w tym możliwość tworzenia systemów kaucyjnych,
 • Obowiązki sprzedawców detalicznych produktów w opakowaniach,
 • Zmiany w zakresie działania organizacji odzysku oraz w zakresie współpracy przedsiębiorców z organizacjami,
 • Obowiązki edukacyjne nałożone na wprowadzających produkty w opakowaniach oraz organizacje odzysku,
 • Jednostkowe stawki opłat produktowych.
 • Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej sporządzane przez przedsiębiorcę i organizację odzysku – obliczenie uzyskanych limitów odzysku i recyklingu oraz wyliczanie i sposób uiszczania opłat produktowych - przykłady wypełniania  sprawozdań.
 • Obowiązki organów administracji
 • Zmiany w zakresie przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - stan prawny obowiązujący od roku 2014.

Wykładowca: Ekspert z Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska

W trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa kawowa i lunch

, ,