Go to Top
Skontaktuj się z nami: tel. 22 853 74 06

szkolenie: ,,Nowe obowiązki dla przedsiębiorców z zakresu gospodarki odpadami w 2013 roku”, Warszawa

,,Nowe obowiązki dla przedsiębiorców z zakresu gospodarki odpadami w 2013 roku”

czas: 11 marca 2013 roku
miejsce: Warszawa, Aleja Wilanowska 97 E (siedziba Stowarzyszenia Komunalnik)

Program szkolenia
Godz. 10.00 – Rozpoczęcie warsztatów
Omówienie nowej ustawy o odpadach:

 1. Ogólne informacje o ustawie z 14.XII.2012 r.
 2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy
  • Definicje istotnych pojęć, w tym:
  • pojęcie odpadów i modyfikacje tego pojęcia (utrata statusu odpadów, uznanie za produkt uboczny, wyłączenia niektórych substancji i przedmiotów)
  •  gospodarowanie odpadami : przetwarzanie odpadów, przygotowanie do ponownego użycia, odzysk, recykling, unieszkodliwianie
  •  zbieranie, selektywne zbieranie, magazynowanie odpadów
 3. Katalog odpadów, przeklasyfikowanie odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne (zmiana statusu odpadów)
  Zasady gospodarki odpadami:
  • hierarchia sposobów postępowania z odpadami
  • zasada bliskości,
  • zasady transportu, zbierania i magazynowania odpadów,
  • zasady usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do magazynowania lub składowania
  • prowadzenie odzysku i unieszkodliwiania w instalacjach i urządzeniach i poza nimi,
  • zasady przekazywania odpadów innym podmiotom, w tym osobom fizycznym, odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami
 4. Wymagania związane z gospodarowaniem odpadami
 5. Wymagane decyzje i przepisy przejściowe dla podmiotów posiadających decyzje wydane na podstawie dotychczasowych przepisów
 6. Rejestry w gospodarce odpadami – kto podlega i na jakich zasadach
 7. Zasady prowadzenia ewidencji odpadów i składania sprawozdań
 8. Postępowanie z niektórymi odpadami
 9. Sankcje za naruszenia dotyczące gospodarki odpadami
 10. Przepisy przejściowe

Godz. 14.00  – Dyskusja i zakończenie warsztatów

Warsztaty poprowadzi Radca Prawny z Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska

W trakcie warsztatów przewidziana jest przerwa kawowa i lunch.

Dojazd:
Możliwość dojazdu komunikacją miejską do siedziby Stowarzyszenia w stronę Wilanowa:

 1. Z Dworca Centralnego PKP - autobusem linii 700 do przystanku „Karczocha” (przystanek na żądanie), ok. 100 metrów od siedziby Stowarzyszenia, czas przejazdu ok. 30-40 min.
 2. Ze Śródmieścia, z przystanku na przeciwko Hotelu Novotel – autobusem linii 117 do przystanku „Karczocha” (przystanek na żądanie) – czas przejazdu ok. 40-45 min.
 3. Ze Śródmieścia – Metrem do stacji „Metro Wilanowska” , stąd autobusy linii: 217, 139, 710, 724 do przystanku „Karczocha” (przystanek na żądanie) – łączny czas przejazdu ok. 30-40 min.
 4. Czas przejazdu taksówką z Dworca Centralnego PKP wynosi ok. 20 minut

Rozkłady jazdy autobusów miejskich można znaleźć na stronie internetowej www.ztm.waw.pl → rozkład jazdy → według linii.
Siedziba Stowarzyszenia „Komunalnik” znajduje się na zamkniętym osiedlu domów jednorodzinnych pod literą 97 „E”

W razie wątpliwości lub kłopotów z dojazdem prosimy o kontakt z biurem 22 853 74 06.

,