Go to Top
Skontaktuj się z nami: tel. 22 853 74 06

szkolenie: „Nowe obowiązki wynikające z ustawy o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych”, Wrocław

"Nowe obowiązki wynikające z ustawy o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych”

miejsce: Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60, 53-434 Wrocław
czas: 17 kwietnia 2013 roku

Program warsztatów

Godz. 10.30  - Rozpoczęcie warsztatów
I. Wstęp

 1. Wstęp (terminy wejścia w życie ustawy o odpadach i ustawy o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych)
 2. Odpady wydobywcze – klasyfikacja, podział, definicje

 

II. Zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych

 1. Omówienie najważniejszych zmiany w przepisach

 

III. Zmiany wynikające z nowej ustawy o odpadach w kontekście gospodarowania odpadami wydobywczymi

 1. Decyzje
 2. Rejestr
 3. Sprawozdawczość
 4. Ewidencja odpadów
 5. Możliwość wykorzystania odpadów wydobywczych w świetle przepisów dotyczących produktu ubocznego

 

Przepisy projektowane

 1. Nowelizacja rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu,
 2. Projekt rozporządzenia w sprawie charakterystyki odpadów wydobywczych,
 3. Projekt rozporządzenia w sprawie gwarancji finansowej,
 4. Kontrola obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

Godz. 14.00  – Dyskusja i zakończenie warsztatów.

Warsztaty poprowadzi Specjalista z Departamentu Gospodarki Odpadami, Wydział ds. Gospodarki Odpadami Technologicznymi w Ministerstwie Środowiska

W trakcie warsztatów przewidziana jest przerwa kawowa.

, ,