Go to Top
Skontaktuj się z nami: tel. 22 853 74 06

Konferencja Mikołajkowa

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Mikołajkowej

„Najważniejsze zmiany dla operatorów komunalnych – nowe wzory sprawozdań odpadowych oraz gospodarka o obiegu zamkniętym”,

która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2016 roku w Warszawie. Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli samorządów oraz podmiotów odbierających odpady komunalne i ma na celu przedstawienie uczestnikom aktualnie obowiązujących przepisów oraz najnowszych zmian w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających, między innymi, z:

  • Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
    w gminach
    (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.);
  • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 934);
  • Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów - projekt z dnia 15 czerwca 2016 r.

Organizatorami Konferencji są Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych "Komunalnik" oraz Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań .

W celu uzyskania szczegółów zachęcamy do kontaktu drogą mailową: biuro@oszok.pl lub telefoniczną pod numerem 22 853 74 06.

, , , , , ,