Go to Top
Skontaktuj się z nami: tel. 22 853 74 06

DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016. p. 1-88) pragnąc zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych "Komunalnik", Al. Wilanowska 97E, 02-765 Warszawa. Numer telefonu: 22 853 74 06, fax: 22 742 10 45.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych "Komunalnik" gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.